مرد عصبانی راهبند را شکست + فیلم

راهبند اتوماتیک پارکینگی

 

این مرد که قصد عبور به آن طرف راهبند را دارد با دیدن راه بسته عصبانی می شود و خودش دست به کار می گردد.

به گزارش گروه چندرسانه‌ای باشگاه خبرنگاران، این مرد که قصد عبور به آن طرف راهبند را دارد با دیدن راه بسته عصبانی می شود و از ماشین پیاده شده، بعد با دست راهبند را به عقب هل داده  تا جایی که آن را بشکند و مسیر را برای رفتن خود باز کند.


All News

مقالات راهبند

اخبار راهبند