راهبند جمع شونده چیست؟

در بیشتر سازمان ها و پارکینگ ها امنیت برای کنترل رفت و آمدهای متعدد بسیار با اهمیت است. به این منظور می توان از انواع راهبند جمع شونده استفاده کرد. راهبند های جمع شونده دارای گیربکس و موتور هستند که انواع آنها به این شکل در بازار عرضه می شود. در صورتی که در اوایل راهبند ها فقط به شکل یک میله یا زنجیر بود ولی به مرور زمان گسترش یافت و امروزه هر کدام از انواع راهبند جمع شونده با توجه به شرایط جایی که قرار است نصب شود، مورد استفاده قرار می گیرد.

راهبند جمع شونده با استفاده از یک ریموت کار می کند و این کار را نگهبان آن سازمان یا ساختمان انجام می دهد. این که در مکان های مختلف چه نوع راهبند جمع شونده ای نصب شود به عرض ورودی  آن مکان بستگی دارد.

راهبند جمع شونده

انواع راهبند جمع شونده از نظرسیستم محرکه 

1. راهبند الکترومکانیک

راهبند الکترومکانیکی این قابلیت را دارد که در شرایط های مختلف بدون هیچ مشکلی عمل کند.شرایطی همچون فشار زیاد برق و آب هوا.

 

2. راهبند الکتروهیدرولیک

راهبند جمع شونده الکتروهیدرولیکی  دارای  سیستم هیدرولیکی  می باشد که نوع کار کردن آن به روغن و هوا نیز بستگی دارد. این نوع از راهبند جمع شونده از و سرعت عملکرد زیادی برخوردار است.

 

انواع راهبند جمع شونده از نظر عملکرد

1. راهبند اهرمی

از راهبند جمع شونده اهرمی در مقایسه با دیگر انواع راهبند ها استفاده بیشتری می شود. هزینه این نوع راهبند ها به نسبت کمتر می باشد. راهبند جمع شونده اهرمی یک متر طول دارد و در روی آن یک اهرم وصل می گردد.

2. راهبند ستونی

این نوع راهبند دارای مقاومت بسیار بالایی می باشد. راهبند جمع شونده ستونی در بیشتر موارد  در سازمان های  نظامی، سفارت خانه ها و در مکان هایی که نیازمند امنیت زیادی می شود به کار می رود. هزینه این نوع راهبند در مقایسه با راهبند های دیگر بیشتر است. ام باید توجه داشت که در مواردی نباید امنیت را قربانی هزینه کرد. راهبند جمع شونده ستونی در زیر زمین نصب خواهد شد. 

 


مقالات راهبند

اخبار راهبند