انواع مختلفی از راهبند

راهبند پارکینگ

برای پارکینگ های عمومی کاربرد دارد.

راهبند اهرمی

توسط اهرمی افقی که به آن متصل شده است، مسیر را می بندد. در گذشته این کار را به شکل دستی انجام می دادیم .

راهبند ستونی

به صورت راهبند ستون به شکل عمودی داخل زمین قرار گرفته است و جهت بستن مسیر از داخل زمین خارج می شودویکی از گرانترین ها می باشد.در حالتی که ماشین به این راهبند برخورد کند ماشین صدمه بسیار زیاد می بیند.

راهبند آکاردئونی

هیدرولیکی نیست و به شکل دستی کار می کند و هیچگونه سیستم اتوماتیکی در آن استفاده نشده است.

راهبند کنترلی

به شکل کنترلی با استفاده از ریموت کنترل ها باز و بسته میشه.

راهبند نگه دارنده جای پارک

روی زمین و در جایی که جای پارک ماشین شما نصب می شود. با استفاده از ریموت کنترل می توان آن را در هنگام خروج از جای پارک باز و هنگام برگشت بست .


مقالات راهبند

اخبار راهبند