راهبند امنیتی

راهبندهای امنیتی الکتروپارس

راهبند امنیتی از تجهیزات و امکاناتی هستند که برای کنترل و محدود نمودن خودروها از دسترسی پیدا کردن به داخل موحطه ساخته شده اند. این محوطه می تواند پارکینگ ، مدرسه ، شرکت ، و یا حیاط هر مکان دیگری باشد.

کاربرد راهبند امنیتی

راهبند های امنیتی در مکان های پر رفت وآمد مورد استفاده قرار می گیرد. مانند:

  • کارخانجات
  • عوارضی ها
  • مجتمع های بزرگ
  • پارکینگ های عمومی
  • و برخی شهرک ها

معمولا راهبندهای پارکینگی امنیتی در پارکینگ های طبقاتی استفاده می شوند و تفاوت های زیادی از تمام جهات با راهبند های زنجیری قدیمی دارد چه از لحاظ ساختاری و چه از لحاظ ایمنی بودن.

مسئول تعیین شده برای راهبند، می تواند از راه دور راهبند را کنترل کند و یا به صورت نصب دکمه آن را کنترل و امنیت مکان مورد نظر را برقرار کند.

ویژگی های راهبند امنیتی

  1. مصرف برق در آن ها BR-300  و ولتاژ کاری 220 ولت متناوب AC برق شهر است.
  2. حدودا 90 درجه بالاترین زاویه بازشو آن می باشد.
  3. باز و بسته شدن آن کلا 6 ثانیه زمان می برد.
  4. بالاترین طول بوم یا شافت حدودا 6 متر است.


مقالات راهبند

اخبار راهبند